Bug

Typ obiektu: Rzeka Gmina: Łochów Powiat: Węgrowski Województwo: Mazowieckie Region: Mazowsze Informacje dodatkowe:

Długość Bugu wynosi 772 km (w tym w Polsce 587 km), powierzchnia dorzecza 39 420 km2 w Polsce. Jest piątą co do wielkości rzeką Polski. Bug ma swoje źródło w Werchobużu koło Złoczowa na Wyżynie Podolskiej na Ukrainie, wpływa do Zalewu Zegrzyńskiego, stanowiąc jednocześnie lewy dopływ Narwi. Poprzez Kanał Królewski łączy się z Prypecią. Rzeka Bug jest jedną z głównych transgranicznych rzek w środkowo-wschodniej Europie. Znaczna część biegu Bugu (363 km) stanowi granicę między Polską i Ukrainą oraz Polską i Białorusią. Bug należy do tych nielicznych już rzek europejskich, które do czasów obecnych zachowały naturalny charakter koryta niemal w całym swym biegu. Jest to największa w środkowej Europie rzeka, której nie przegrodzono zaporą, wały przeciwpowodziowe usypano na krótkim – poza dolnym biegiem – odcinku, a prace regulacyjne miały niewielki zasięg. Rzeka ta jest jedną z nielicznych w Europie, która w całym swym biegu zachowała nie tylko naturalne, meandrujące koryto, ale również nieznacznie przekształconą dolinę. Bug jest w Polsce obok Narwi i Pilicy dużą rzeką o bardzo wysokich walorach przyrodniczych zarówno w korycie, jak i tarasie zalewowym. Najczęściej łowione przez wędkarzy w Bugu i jego starorzeczach gatunki ryb: Leszcz, Płoć, Szczupak, Karp, Krąp, Sandacz, Okoń, Sum, Kleń, Jaź, Karaś (Karaś srebrzysty), Ukleja.

Ogłoszenia drobne

Ten obiekt nie posiada zamieszczonych ogłoszeń.